Saint-Cornély

Samen met twee ossen – die zijn bagage dragen – is paus Saint Cornély uit Rome op de vlucht voor heidense soldaten. Na  vele dagen komt hij aan bij een grote berg met een klein dorp, Carnac in Bretagne. De zee ligt voor hem. Achter hem ziet hij de gevreesde soldaten. Maar dan houdt Cornély stil, denkt even na en verandert het leger in stenen. Een andere versie van dit verhaal zegt dat Cornély zich in het oor van een van zijn ossen verbergt en vanuit deze plek de soldaten verandert in stenen.

Saint-Cornély
Saint-Cornély – bron: fr.wikipedia.org

Om dit mirakel te herdenken. bouwen de inwoners van de streek op de plek een kerk, gewijd aan Saint Cornély. Daarom zie je vandaag de dag ook lange rijen stenen ten noorden van de gemeente Carnac. ’s Nachts dwalen er geesten rond in de steenlanen, de ‘sourdartet san Cornély’, de soldaten van Saint Cornély. Wees op je hoede!

Natuurlijk duurt het niet lang of pelgrims horen van het mirakel en bezoeken Carnac. Ze vragen om genezing voor hun dieren. Saint Cornély geneest ze allemaal, ter herinnering aan de diensten die de ossen hem hebben bewezen op zijn vlucht naar Carnac.

Op een dag komt Saint Cornély met zijn ossen voorbij Auray. Hij ziet mensen op het land aan het werkt en vraagt wat ze aan het zaaien zijn. ‘Haver’, is het antwoord. ‘Welnu, dan zult gij morgen uw haver snijden’, vertelt Cornély de mensen. En inderdaad, de volgende dag is de haver rijp en kan er geoogst worden. Terwijl ze aan het oogsten zijn, komen er soldaten voorbij. ‘Hebt ge een man zien voorbijkomen met twee ossen?’, vragen ze. ‘Ja’, antwoorden de boeren, toen we deze haver zaaiden.’ De hoofdman van de soldaten schudt zijn hoofd en zegt: ‘Dan heeft het geen zin om verder te gaan’. Enkele ogenblikken later veranderen de soldaten in stenen.

Is dit geen mooie legende uit Bretagne? Of misschien is het wel echt gebeurd. Wie zal het zeggen. Een paus uit Rome die soldaten in stenen kan veranderen. Wellicht iets voor onze paus Franciscus I?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *